Tomter


SolbågenGenom att klicka på en tomt får du mer information om bland annat tomtstorlek, största tillåtna byggrätt samt minimipris.

Anbud kan ges via kiertonet.fi enligt följande:
Tomt 6-3 avslutas 25.4 kl. 18.00
Tomt 6-5 avslutas 26.4 kl. 18.00
Tomt 6-6 avslutas 27.4 kl. 18.00
Tomt 7-3 avslutas 28.4 kl. 18.00
Tomt 7-5 avslutas 29.4 kl. 18.00

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Tomter
Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 10

Areal: 535 m²
Byggrätt: 250 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 11

Areal: 366 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 12

Areal: 505 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 13

Areal: 360 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 14

Areal: 327 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna i kvarter 5 säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 3

Areal: 404 m²
Byggrätt: 185 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomt 6-3 på kiertonet.fi

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 5

Areal: 450 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomt 6-5 på kiertonet.fi

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 6

Areal: 449 m²
Byggrätt: 220 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomt 6-6 på kiertonet.fi

Solbågen

Kvarter: 7
Tomtnummer: 3

Areal: 454 m²
Byggrätt: 220 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomt 7-3 på kiertonet.fi

Solbågen

Kvarter: 7
Tomtnummer: 5

Areal: 402 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomt 7-5 på kiertonet.fi