Tomter

SolbågenGenom att klicka på en tomt får du mer information om bland annat tomtstorlek, största tillåtna byggrätt samt minimipris.

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning via länken nedan.

Ansökan om egnahemstomt

Tomter
Solbågen Solbågen

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 13

Areal: 360 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens minimipris: 20 000 €
Årshyra: 1 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Tomterna säljs/arrenderas i den ordning reserveringsansökningarna kommer in.
Ansökningarna skickas till Pargas stads Miljöavdelning.

Ansökan om egnahemstomt

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 5

Tomt 445-34-6-5 säljs genom anbudsförfarande under tiden 1.4.–3.5.2021 via Kiertonet.fi.

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi