Tomter


SolbågenGenom att klicka på en tomt får du mer information om bland annat tomtstorlek, största tillåtna byggrätt samt minimipris.

Tomterna säljs genom slutet anbudsförfarande till den högstbjudande. Vid lika anbud avgör lotten.
Om en tomt har endast en sökande, säljs den till minimipriset, annars avgör anbudet. Bindande anbud skickas under tiden 08.02.-11.03.2019 till e-post-adressen solbagen@pargas.fi eller i slutet kuvert till: Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS. Anbuden bör vara märkta med ”Solbågen + tomtnummer” Anbudstiden utgår 11.03.2019 kl. 16:00. Försenade anbud och anbud under tomtens minimipris beaktas inte.

Länk till anbudsblanketten

Tomter
Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen Solbågen

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 10

Areal: 535 m²
Byggrätt: 250 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 11

Areal: 366 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 12

Areal: 505 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 13

Areal: 360 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 14

Areal: 327 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 5
Tomtnummer: 15

Areal: 547 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 20 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 3

Areal: 404 m²
Byggrätt: 185 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 4

Areal: 522 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 5

Areal: 450 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 6
Tomtnummer: 6

Areal: 449 m²
Byggrätt: 220 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 7
Tomtnummer: 3

Areal: 454 m²
Byggrätt: 220 m²
Tomtens pris: 25 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 7
Tomtnummer: 5

Areal: 402 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten

Solbågen

Kvarter: 7
Tomtnummer: 6

Areal: 410 m²
Byggrätt: 150 m²
Tomtens pris: 30 000 €

Frågor? Ta kontakt:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren
Tfn 050 566 2943
peter.lindgren@parainen.fi

Länk till anbudsblanketten